Crockett & Jones Drummond

Bij dit project is er diepte in de kleur en wat accenten op de brogueing en de neus aangebracht op een nieuw paar Crockett & Jones.

Voor:

Na:

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star