Project Crockett & Jones Westbourne

Deze nieuwe Crockett&Jones schoenen konden wel wat patina gebruiken. Patinadriaan heeft de schoenen onder handen genomen. Zie hier het resultaat!

Voor:img_5393

Na:img_5850img_5837

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star