Project Santoni

Dit project is een reparatie van de originele kleur op de neus. Door een verkeerde behandeling was de neus zwart geworden. Patinadriaan heeft de kleur weer opnieuw opgebouwd.

Voor:

Na:

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star