Reviews

Eigenaar van Crockett&Jones Westbourne:

Patrinadriaan bedankt! Ik kan (en zal) je aan iedereen aanraden!

– Service & verzending: 8 – Prijs: 10 – Kwaliteit: 8

Eigenaar van Santoni

Patinadriaan is een echte artiest die werk maakt van de uitdaging!

– Service & verzending: 10 – Prijs: 8 – Kwaliteit: 9

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star